1. Ấn vào main.exe hay mu.exe, Đến phần đăng nhập tài khoản để đấy.
2. Sau đó clip liên tục vào main hay mu.exe 1 lần nữa là sẽ, ấn start sẽ hiện 2 bảng đăng nhập cho các bạn

BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: