Để khắc phục hiện tượng này các bạn tắt Firewall trong Window của các bạn để có thể Auto Update MU Truyền Kỳ.Tắt Firewall Dành Cho Win XP


Tắt Firewall dành cho Win 7


Firewall (bức tường lửa) là một phần mềm dùng để lọc thông tin ra/vào máy tính hay hệ thống mạng của bạn. Những máy tính khác muốn truy cập vào máy tính của bạn đều phải thông qua Firewall, tại đây firewall sẽ kiểm tra thông tin rồi mới cho phép truy cập vào máy tính. Để bật tắt firewall trong window 7 bạn làm như sau:
Truy cập vào: Start / Control Panel
Control Panel Windows

Vào menu System and Security
System and Security Windows 7


Truy cập menu Window Firewall
Window Firewall window 7


Bấm vào menu Turn Windows Firewall on or Off (bên trái)
Turn Windows Firewall on or Off

Đánh dấu vào Turn on Windows Firewall : bật Windows Firewall
Đánh dấu vào Turn off Windows Firewall (not recommended) để tắt windows firewall
Chọn bật / tắt Window Firewall
Cách bật/tắt Windows Firewall windows 7

View more latest threads same category: