ĐUA TOP 3 NGÀY OPEN GAME

— Thời gian diễn ra:


  • Xem tại => BXH Đua Top 3 ngày Open game

— Nội dung sự kiện:

  • Lấy 5 nhân vật Thực hiện Reset cao nhất
  • Nhân vật đứng TOP phải Nạp Thẻ hoặc đã Nạp tiền.
  • Mẹo: Reset Over Để được nhiều lần Reset nhất

— Chi tiết giải thưởng:
Top Giải thưởng Điều Kiện
1 50 Bless + 50 Souls Nạp ít nhất 1 thẻ cào
2 40 Bless + 40 Souls Nạp ít nhất 1 thẻ cào
3 30 Bless + 30 Souls Nạp ít nhất 1 thẻ cào
4 20 Bless + 20 Souls Nạp ít nhất 1 thẻ cào
5 10 Bless + 10 Souls Nạp ít nhất 1 thẻ cào
— Thông tin trao giải:

  • Nhận giải hoàn toàn tự động sau 3 ngày
  • Bạn có thời gian 48h để nhận

View more latest threads same category: