BQT xin gửi tới các bạn một sự kiện mới diễn ra

Thời gian và địa điểm: Sự kiện diễn ra 20h Tối nay ( Thời gian chờ admin lên )

Địa điểm:

  • Dungeon3 - Máy chủ 10 (Event Từ Game Master)Mô tả sự kiện:

  • Gặp NPC [Map PK ] Tại Lorencia Tọa Độ : 145 - 120
  • Ấn Phím D > Ấn Giao dịch để chuyển tới map Dungeon 3
  • Chờ Hiệu lệnh của BQT khi có hiệu lệnh thông báo : PK Event bắt đầu, các bạn được phép pk lẫn nhau ( không pk GM )


Giải thưởng:

  • Khi bạn là TOP 1 Nhận được ngày 50 bless + 50 souls


Lưu ý:

  • Sau 20:00 BQT sẽ khóa map SV 10 và không thể move vào Dungeon 3
  • Để tham gia sự kiện này thì bạn số Reset trên 50 lần.
  • Khi tham gia sự kiện bạn sẽ không được Buff, không tạo nhóm.

View more latest threads same category: