1. Qua mu mới tạo tài khoản và nhân vật mới ( ko nhất thiết phải tạo y như mu cũ. Tạo tài khoản và nhân vật theo tên bạn thích )
2. Một tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật chính, vì thế khi sát nhập vui lòng tạo sẵn nhiều tài khoản để chuyển đồ. Tạo 2-3 cái acc để chuyển đồ
3. Đồ chuyển chỉ được ở trên người và hòm đồ cá nhân của nhân vật. Ko phải hòm đồ chung
4. Trước khi sát nhập game, vui lòng thoát hết game của 2 mu. Tuyệt tối ko bao giờ được online khi sát nhập.
5. Ko sát nhập 2 hay nhiều tài khoản vào 1 tài khoản bên mu mới. Sẽ gây lỗi mất đồ, mất nhân vật, mất rs -> nói chung là mất hết

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN CỦA BAN QUẢN TRỊ GAME

View more latest threads same category: